Publicerat: 2023-05-15 07:44:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Audientes A/S: Audientes gör mindre justering av fjolårets resultat

Danska hörapparattillverkaren Audientes har gjort en mindre justering av sitt resultat för fjolåret.

Företaget har ingått ett nytt viktigt distributionsavtal för den indiska marknaden och detta påverkar den tidigare redovisningen. Audientes kommer i och med avtalet med Earkart India att dra tillbaka distributionsrättigheter för företagets existerande kunder. Det danska bolaget kommer också att hämta hem osålda produkter, uppgradera dessa och sedan sälja dem via Earkart.

Beslutet påverkar intäkterna för 2022 med -3 miljoner danska kronor. Ebitda-resultatet blir nu -14 miljoner danska kronor, istället för ursprungliga -13,9 miljoner danska kronor. Samtidigt ändrar man tidigare avsättningar vilket gör att den ekonomiska effekten inte blir så stor. Förlusten för helåret blir nu 24,4 miljoner danska kronor, upp från 24,2 miljoner i samband med bokslutet.

Läs mer om Audientes A/S