Hem

Publicerat: 2023-05-15 11:14:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i bioteknikbolaget Nattaro Labs kallas till årsstämma torsdagen den 15 juni i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Valberedning föreslår nyval av Carl-Magnus Hansson som styrelseledamot. Han är en av grundarna av bolaget.

Birgitta Olson och Per Wernerson har avböjt omval till styrelsen.

Omval föreslås av styrelseordförande Daniel Röme samt styrelseledamöterna Eva Brundin och Anders Nilsson.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 8 miljoner och högst 32 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en emissionslikvid på högst 7,0 miljoner kronor.

Läs mer om Nattaro Labs AB