Publicerat: 2023-05-16 08:16:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Eevia Health Plc: Eevia Health förbättrade resultatet

Finska växtextraktbolaget Eevia Health redovisar oförändrad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet var noll under perioden.

Omsättningen uppgick till 1,7 miljoner euro (1,7).

Ebitda-resultatet blev 0,3 miljoner euro (-0,4), med en ebitda-marginal på 17,6 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,0 miljoner euro (-0,6). Resultat per aktie hamnade på 0 euro (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,2 miljoner euro (-1,1).

Eevia Health lämnar ingen prognos, vilket annars är rätt vanligt i Finland.

"Vi är glada att kunna rapportera vårt första kvartal med vinst före skatt och med förväntningar om att bibehålla det momentumet in i det andra kvartalet", uppger vd Stein Ulve.


Eevia Health, MEUR Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,7 1,7 0,0%
EBITDA 0,3 -0,4
EBITDA-marginal 17,6%
Nettoresultat 0,0 -0,6
Resultat per aktie, EUR 0 -0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,2 -1,1

Läs mer om Eevia Health Plc