Publicerat: 2023-05-16 11:19:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Biosciences styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience kallas till årsstämma onsdagen den 14 juni i Stockholm.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Anders Ericson samt styrelseledamöterna Cristina Glad, Fredrik Juserius och Florence Vicaire.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram, dels på högst 60 000 teckningsoptioner riktat till anställda och dels på högst 75 000 teckningsoptioner riktat till styrelseledamöter.

Läs mer om Abera Bioscience AB