Publicerat: 2023-05-19 08:33:31

Medimi: Kommersialisering fortgår enligt plan - VH Corp

* MedimiSmart bemöts positivt i pilotprojekt runt om i Norden
* Teckningsperiod för TO6 inleds den 5 juni 2023
* Motiverat värde för Medimi uppgår till 0,13 SEK per aktie

Medimis rapport för det första kvartalet 2023 visade siffror i linje med våra estimat samt fortsatta framsteg på de nordiska marknaderna. Flera av de tidigare initierade projekten fortlöper framgångsrikt och utvecklas enligt plan där MedimiSmart bemöts positivt. Bolagets framtid är dock beroende av vidare finansiering samt teckningsoptionen TO6 vars teckningsperiod inleds i början av juni 2023. Sammantaget gör vi endast mindre justeringar i vår modell vilket innebär att vi fortsatt motiverar ett värde för Medimi om 0,13 SEK per aktie.


Länk till analysen

Läs mer om Medimi AB