Publicerat: 2023-05-22 08:55:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus ökar omsättning men också rörelseförlusten

Jordbruksteknikbolaget Vultus redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

"Vi summerar ett händelserikt kvartal med fokus på affärer och vidareutveckling av vårt erbjudande. Extra glädjande är att vi under kvartalet ingått avtal med vår första kommersiella kund, turkiska AR Tarim, för analystjänster av potatis till deras nätverk av odlare", kommenterar vd Per Karlsson.

Omsättningen steg till 0,2 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev också -2,5 miljoner kronor (-0,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,5053 kronor (-0,3361).

Likvida medel var oförändrat på 0,9 miljoner kronor. I mitten av maj beslutades om en nyemission på 4,2 miljoner kronor för att stärka kassan och öka sälj- och marknadsföringsaktiviteter.


Vultus, Mkr Q1-2023 Q1-2022
Nettoomsättning 0,2 0,1
Rörelseresultat -2,5 -0,7
Nettoresultat -2,5 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,5053 -0,3361
Likvida medel 0,9 0,9

Läs mer om Vultus AB