Publicerat: 2023-05-22 09:42:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics föreslår två nyval till styrelsen och ny ordförande

Aktieägarna i strokespecialisten Medfield Diagnostics har sedan tidigare kallats till årsstämma den 2 juni i Göteborg. Bolaget kompletterar nu kallelsen med valberedningens förslag till val av styrelse, enligt ett pressmeddelande.

Styrelseledamoten Mikael Persson föreslås väljas till ny styrelseordförande. Nuvarande ordförande Anders Nordin lämnar styrelsen.

Nyval föreslås av Mats Andersson och Mikael Elam som styrelseledamöter.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Björn Larsson, Göran Roos och Stefan Jacobsson.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB