Publicerat: 2023-05-22 09:54:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybikes styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i logistik- och transportbolaget Movebybike kallas till årsstämma torsdagen den 15 juni i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Behdad Ansari, Michael Katina, Anders Holm, Nils Vedin och Lisette Hallström.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 10 miljoner och högst 40 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 50 procent.

Läs mer om MoveByBike Europe AB