Publicerat: 2023-05-23 08:53:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs minskar förlusten - kommer behövas mer kapital säger vd

Bioteknikbolaget Nattaro Labs redovisar en ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 1,2 miljoner kronor (0,5). Den stora avvikelsen uppges ligga i den internationella försäljningen. Enligt vd Carl-Johan Gustafson har fokus legat på de marknader där man har godkännande att få sälja hela sortimentet.

"Under första kvartalet har vi exempelvis genomfört marknadsaktiviteter tillsammans med
våra samarbetspartners i Storbritannien och i Frankrike", säger Gustafson och fortsätter.

"Men efter godkännandet 2022 hos Europeiska Kemikalieinspektionen (ECHA) har efterföljande nationella registreringar för produkten Nattaro Safe nu även blivit klara i fler länder med potential såsom Spanien och Italien. Där arbetar vi strukturerat för att få igång samarbeten med nya distributörer".

Ebitda-resultatet blev -1,1 miljoner kronor (-1,6).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -1,2 miljoner kronor (-2,0, och per aktie -0,15 kronor (-0,32).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel uppgick till 1,9 miljoner kronor (13,5).

Nattaro har inför rapporten meddelat att det ska genomföra en riktad nyemission på cirka 1,6 miljoner kronor. Emissionen genomförs i kombination med ett lån på 1,2 miljoner kronor från Almi Företagspartner.

"Ytterligare kapital kommer att behövas innan vi når positivt kassaflöde och att vi i emissionen lyckats få in ägare som även på en mer utmanande finansmarknad har möjlighet att
följa med bolaget är strategiskt viktigt för framtiden", säger Gustafson.


Nattaro Labs, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,2 0,5 140,0%
EBITDA -1,1 -1,6
Rörelseresultat -1,2 -2,0
Nettoresultat -1,2 -2,0
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,32
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,9 -1,9
Likvida medel 1,9 13,5 -85,9%

Läs mer om Nattaro Labs AB