Publicerat: 2023-05-25 08:26:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Genetic Analysis AS: Genetic Analysis ökar omsättning och minskar förlusten - produktlansering stundar

Norska diagnostikbolaget Genetic Analysis redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade.

Omsättningen steg 64 procent till 4,1 miljoner norska kronor (2,5).

Resultatet före och efter skatt var -7,3 miljoner norska kronor (-7,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,29 norska kronor (-0,31).

"Det gläder mig att kunna meddela att det första kvartalet 2023 har varit ännu en spännande och framgångsrik period för Genetic Analysis AS. Vårt åtagande att expandera globalt och påskynda den potentialen hos GA-map-plattformen har resulterat i starka finansiella resultat och fortsatt tillväxt", kommenterar vd Ronny Hermansen.

En av de mest betydelsefulla händelserna under Q1 uppges vara färdigutvecklingen av GA-map Discovery, en ny produkt för att upptäcka cirka 200 biomarkörer som är förknippade med gastrointestinala och metaboliska sjukdomar, noterar Hermansen. Produkten kommer att lanseras i mitten av 2023.


Genetic Analysis, MNOK Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 4,1 2,5 64,0%
Resultat före skatt -7,3 -7,7
Nettoresultat -7,3 -7,7
Resultat per aktie, NOK -0,29 -0,31

Läs mer om Genetic Analysis AS