Publicerat: 2023-05-25 08:33:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Mindark PE Aktiebolag: Mindark redovisar rekordintäkter för Q1

Gamingbolaget Mindark redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 21,0 procent till 26,5 miljoner kronor (21,9).

"Första kvartalet 2023 är det bästa Q1 i Mindarks 20-åriga historia sett till omsättning, dessutom
tredje året i rad med omsättningsrekord för Q1", uppger vd Henrik Nel Jerkrot i en kommentar.

Omsättningen har stöd av en stark utveckling för dollarn. Aktivitetsnivån för Entropia Universe har ökat med 15 procent.

Rörelseresultatet blev 4,2 miljoner kronor (4,7), med en rörelsemarginal på 15,8 procent (21,5). Resultatet är väsentligt högre än budget, enligt Mindark-chefen.

"De kostnadsökningar som Mindark har haft är helt i linje med det som planerats och vi ser resultatet som ett styrkebesked där den existerande produkten fortfarande visar tillväxt även om en del av bolagets anställda har arbetat med spelmotorbytet, således aktiviteter som i dagsläget inte är intäktsgenererande. Under kommande kvartal kommer vi fortsätta med intäktshöjande aktiviteter för det existerande Entropia Universe", fortsätter han.

Resultatet före skatt var 4,5 miljoner kronor (3). Resultatet efter skatt blev 3,6 miljoner kronor (2,4).

"Efter ett starkt första kvartal fortsätter nu arbetet med att leverera värde åt våra aktieägare och
användare, och att den positiva trend som vi har sett med omsättning och resultat ska fortskrida
under resten av året", avslutar Mindark-chefen.


Mindark, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 26,5 21,9 21,0%
Rörelseresultat 4,2 4,7 -10,6%
Rörelsemarginal 15,8% 21,5%
Resultat före skatt 4,5 3 50,0%
Nettoresultat 3,6 2,4 50,0%

Läs mer om Mindark PE Aktiebolag