Publicerat: 2023-05-25 08:43:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Security genomför en företrädesemission på 11,6 miljoner kronor

Cybersäkerhetsbolaget JS Securitys styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på 11,6 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,5 miljoner kronor, vilket innebär en nettolikvid på 10,1 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattas till 39 procent av garantiåtaganden.

Villkoren är 3:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 30 öre per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 31 maj och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 1 juni. Teckningstiden löper 7-21 juni och handel med teckningsrätter sker 7-16 juni.

Emissionslikviden avses användas till att vidareutveckla de redan befintliga produkterna, SB-Storage och SB-NET samt utveckla nya moduler som tidigt kan upptäcka försök till dataintrång så kallade "Anomaly Detection". Bolaget har även ett behov av att rekrytera ytterligare personal, däribland konsulter till dotterbolaget Stonebeach, utvecklare till bolagets Saas-tjänst samt säljare för samtliga produkter och tjänster. Rekrytering av konsulter till Stonebeach är prioriterat då dessa genererar intäkter till bolaget.

- Med hjälp av satsningarna som möjliggörs genom emissionslikviden kommer vi att stärka vår position på marknaden och öppna upp möjligheter för fortsatt tillväxt, vilket kommer att hjälpa oss att nå ett positivt rörelseresultat redan under det första kvartalet 2024, kommenterar Mårten Bergsten, vd i JS Security.

JS Security vill även genomföra en riktad kvittningsemission på 3,9 miljoner kronor, vilket hänförs till en tilläggsköpeskilling som uppstod vid förvärvet av dotterbolaget Stonebeach men även av övriga fordringar som närstående har på bolaget.

Företrädesemissionen och kvittningsemissionen ska godkännas i efterhand på en extra bolagsstämma som hålls den 11 juli.

Läs mer om JS Security Technologies Group AB