Publicerat: 2023-05-25 08:51:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma minskar rörelseförlusten

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Både rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (-3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,168 kronor (-0,200).

Likvida medel uppgick till 5,8 miljoner kronor (15,3).


Selectimmune Pharma, Mkr Q3-2022/2023 Q3-2021/2022
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,9 -3,5
Nettoresultat -2,9 -3,5
Resultat per aktie, kronor -0,168 -0,200
Likvida medel 5,8 15,3

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)