Publicerat: 2023-05-25 09:09:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ABAS Protect AB: ABAS Protect rapporterar en rörelsevinst på knappt en halv miljon

Industribolaget ABAS Protect redovisar en liten rörelsevinst för det första kvartalet. Koncernen bildades under januari, vilket innebär att jämförelsesiffrorna avser bara de två sista månaderna av kvartalet, februari och mars.

Omsättningen uppgick till 20,1 miljoner kronor (12,3).

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (2,2), med en rörelsemarginal på 2,0 procent (17,9).

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (1,9).

"Vi upplever ett högt tryck på inkommande förfrågningar, så det finns många skarpa projekt att offerera. Dock upplever vi en viss tröghet i marknaden där det tar något längre tid att komma till avslut", kommenterar vd Tomas Karlsson.

Orderstocken var 20 procent högre vid utgången av mars, jämfört med året innan.


ABAS Protect, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 20,1 12,3 63,4%
Rörelseresultat 0,4 2,2 -81,8%
Rörelsemarginal 2,0% 17,9%
Nettoresultat 0,1 1,9 -94,7%

Läs mer om ABAS Protect AB