Hem

Publicerat: 2023-05-25 17:21:50

Analyst Group kommenterar Astor Groups genomförande av riktad emission – tillförs 6,1 MSEK

Scandinavian Astor Group meddelade den 24 maj att styrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en kontant nyemission av aktier om upp till 10 % av utestående aktier. Den 25 maj meddelade Scandinavian Astor Group att bolaget har, i enlighet med pressmeddelandet den 24 maj och med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 11 maj, genomfört en riktad emission om 2 409 337 aktier till en teckningskurs om 2,55 kr per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 14,7 % i förhållande till stängningskursen den 24 maj (2,99 kr/aktie). Genom emissionen tillförs bolaget ca 6,1 MSEK före emissionskostnader och inklusive kvittning om 1 MSEK från styrelseledamot. Teckningskursen i emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av bolaget. Emissionen har genomförts i syfte att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget. Den riktade emissionen genomförs till en grupp om 18 investerare.

Länk till analysen

Läs mer om Scandinavian Astor Group AB