Publicerat: 2023-05-29 07:21:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cereno Scientific AB: Cereno Scientific justerar handelsperioden för TO3

Forskningsbolaget Cereno Scientific tidigarelägger sin planerade handel med teckningsoptionerna TO3. Orsaken är att man vill följa god sed på aktiemarknaden.

Handelsperioden inleds vecka 23.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 77,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckning av optionerna sker först i mars nästa år.

Läs mer om Cereno Scientific AB