Publicerat: 2023-05-30 10:03:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Preservium Property AB: Preservium Property ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Preservium Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

"Det kan fortsatt konstateras att bolaget har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning", skriver vd John Malmström i rapporten.

Hyresintäkterna uppgick till 17,9 miljoner kronor (16,4), en ökning med 9,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 14,9 miljoner kronor (14,3), en ökning med 4,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 8,3 miljoner kronor (7,4), en ökning med 12,2 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -2,9 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var 5,4 miljoner kronor (7,4).

Resultatet efter skatt blev 5,6 miljoner kronor (6,9), en minskning med 18,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,20 kronor (1,48), vilket innebär en minskning med 18,9 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 104,78 kronor (107,81).


Preservium Property, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Hyresintäkter 17,9 16,4 9,1%
Driftnetto 14,9 14,3 4,2%
Förvaltningsresultat 8,3 7,4 12,2%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat -2,9 0
Resultat före skatt 5,4 7,4 -27,0%
Nettoresultat 5,6 6,9 -18,8%
Resultat per aktie, kronor 1,20 1,48 -18,9%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 104,78 107,81 -2,8%

Läs mer om Preservium Property AB