Hem

Publicerat: 2023-05-30 11:33:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estate minskar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg något.

Hyresintäkterna uppgick till 17,1 miljoner kronor (16,8).

Driftnettot uppgick till 16,0 miljoner kronor (15,7).

Förvaltningsresultatet uppgick till 8,3 miljoner kronor (9,3).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (28,2).

Resultatet efter skatt blev 7,2 miljoner kronor (30,2), och per aktie 1,6 kronor (6,7).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 100,3 kronor (119,7).

"Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd", heter det i rapporten.


Krona Public Real Estate, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Hyresintäkter 17,1 16,8 1,8%
Driftnetto 16,0 15,7 1,9%
Förvaltningsresultat 8,3 9,3 -10,8%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat 0 28,2
Nettoresultat 7,2 30,2 -76,2%
Resultat per aktie, kronor 1,6 6,7 -76,1%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 100,3 119,7 -16,2%

Läs mer om Krona Public Real Estate AB