Publicerat: 2023-06-01 11:42:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Medias styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i filmproduktionsbolaget Shortcut Media kallas till årsstämma torsdagen den 29 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Anders Uhnér samt styrelseledamöterna Annika Billberg, Lena Carlberg, Lennart Larsson och Annika Torell Österman.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 13 miljoner och högst 52 miljoner aktier.

Läs mer om Shortcut Media AB