Hem

Publicerat: 2023-06-12 12:41:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Security kallar till extra stämma för beslut om kvittningsemission

Aktieägarna i cybersäkerhetsbolaget JS Security kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 11 juli i Helsingborg.

Bolaget har aviserat att en företrädesemission på 11,6 miljoner kronor samt en riktad kvittningsemission på 3,9 miljoner kronor ska genomföras. Den riktade kvittningsemissionen behöver godkännas av den extra bolagsstämman, då det är en närståendetransaktion.
Teckningskursen är 30 öre per aktie i bägge emissionerna.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 51,74 miljoner och högst 206,95 miljoner aktier.

Läs mer om JS Security Technologies Group AB