Publicerat: 2023-06-14 12:02:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimis ordförande och tillträdande vd köper teckningsoptioner

Medicinteknikbolaget Medimis styrelseordförande Anders Haskel samt tillträdande vd Johan Wiesel har idag förvärvat vardera en miljon teckningsoptioner TO 6 i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsoptionerna kommer tillsammans med det innehav Anders Haskel och Johan Wiesel har sedan tidigare att utnyttjas för teckning av aktier i teckningsperioden som avslutas den här veckan. En teckningsoption TO 6 ger rätt att teckna en aktie för 4 öre.

Läs mer om Medimi AB