Hem

Publicerat: 2023-07-14 06:41:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sound Dimension AB: Sound Dimension handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission

Ljudteknikbolaget Sound Dimension handlas i dag den 14 juli på Spotlight Stock Market exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 20:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna 20 nya aktier till teckningskursen 20 öre per aktie. Teckningstiden löper från 18 juli till 27 juli och handel med teckningsrätter sker den 18 juli till 27 juli.

Varje tecknad, tilldelad och betald aktie i företrädesemissionen ger rätt till erhållande av en teckningsoption TO3 och en TO4. För emissionen av teckningsoptionerna TO3 och TO4 krävs godkännande vid extra bolagsstämma som planeras hållas i september.

Läs mer om Sound Dimension AB