Publicerat: 2023-07-14 08:30:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics ökar förlusten något

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar en marginell omsättning under andra kvartalet samtidigt som rörelseförlusten ökade.

"Under andra kvartalet har Medfield Diagnostics fortsatt stärka sina relationer med marknaden och arbetat fokuserat med att formalisera kommersiella samarbeten. Bolaget har parallellt med det arbetet ett ökande antal samarbeten som skapar ytterligare kliniska bevis", säger vd Stefan Blomsterberg i en kommentar.

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före och efter skatt var -3,2 miljoner kronor (-2,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,5 miljoner kronor (-2,6).

Likvida medel uppgick till 1,2 miljoner kronor (2).


Medfield Diagnostics, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,2 -2,5
Resultat före skatt -3,2 -2,5
Nettoresultat -3,2 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,5 -2,6
Likvida medel 1,2 2 -40,0%

Läs mer om Medfield Diagnostics AB