Hem

Publicerat: 2023-08-11 11:30:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Arcede Pharma AB: Små resultatförändringar för Arcede Pharma

Arcede Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

"Andra kvartalet av 2023 har inneburit mycket intensivt arbete i det tysta och inga större
händelser har rapporterats. En hel del viktiga resultat har emellertid genererats både vad gäller
farmakologin och farmakokinetiken, det vill säga, absorption, distribution, metabolism och
elimination, för läkemedelskandidaten RCD405. Detta arbete fortskrider under året för att vi
ska få en mer tydlig bild av substansens profil", skriver vd Mia Lundblad i rapporten.

Ebita-resultatet blev -2,7 miljoner kronor (-1,3).

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-1,9).

Den sista toxikologistudien som Läkemedelsverket kräver för klinisk prövning har påbörjats och studien kommer att avslutas under senare delen av augusti.

"Därefter påbörjas analys av alla prover samt en evaluering av data. Sammantaget utgör ovanstående viktiga steg för att ta RCD405 till nästa fas, med andra ord, start av den kliniska utvecklingen. Vi är sammanfattningsvis väldigt optimistiska vad gäller resultaten från de hittills insamlade data från utförda studier och ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet", skriver bolaget.

Arcede Pharma är aktuella med en företrädesemission som inleds den 24 augusti.


Arcede Pharma, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0 0
EBITA -2,7 -1,3
Rörelseresultat -3,5 -1,9
Nettoresultat -3,5 -1,9

Läs mer om Arcede Pharma AB