Publicerat: 2023-08-14 17:05:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SolidX AB: Solidx styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i it-konsultbolaget Solidx kallas till årsstämma fredagen den 15 september i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Gabriel Paulison samt styrelseledamöterna Annika Rickard, Edvard Piper, Emil Raue, Filip Alexanderson, Jens Knobe och Mikael Lunga.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramen för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om SolidX AB