Publicerat: 2023-08-15 09:02:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media ansöker om företagsrekonstruktion

Filmproduktionsbolaget Shortcut Medias styrelse har fattat beslut om att ansöka om
företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt.

Anledningen är att bolaget behöver lösa sina gamla skulder och beslutet bedöms vara nödvändigt för att ge Shortcut Media den tid som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Beslutet innebär att bolaget ställer in sina betalningar.

”Våra dotterbolag i Göteborg och Söderhamn har under många år genererat vinster
och är de centrala komponenterna i vår långsiktiga strategi. Genom att vi nu skapar
utrymme för att lösa de äldre skulderna inom ramen för en företagsrekonstruktion kan
vi framöver fokusera på att utveckla våra lönsamma verksamheter, vilka utgör grunden
för SMGs livskraft”, säger Lennart Larsson, tillförordnad vd i Shortcut Media, i ett pressmeddelande.

Styrelsen för Shortcut Media har tagit fram en likviditetsprognos och bedömer att
bolaget kan bära sina kostnader under företagsrekonstruktionen.

Bolaget aktie flyttas till Spotlights observationslista i och med beskedet om rekonstruktion.

Läs mer om Shortcut Media AB