Hem

Publicerat: 2023-08-15 11:42:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures resultat tyngdes av nedskrivningar

Investeringsbolaget Katalysen Ventures resultat i andra kvartalet 2023 tyngdes av nedskrivningar.

Nettoomsättningen steg 40,0 procent till 0,7 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -4,8 miljoner kronor (-4,3).

Resultatet efter skatt blev -9,9 miljoner kronor (-6,0).

Resultat per aktie hamnade på -1,49 kronor (-1,07).

I resultatet ingår nedskrivningar på -5,3 miljoner kronor (-1,7) avseende de två innehaven Prfkt Rights och Optimobile som gått i konkurs under andra kvartalet.

Portföljens marknadsvärde bedöms vara på 167 miljoner kronor (180) per den 30 juni.

Katalysen Ventures har i andra kvartalet investerat 2,1 miljoner kronor (6,6) i den befintliga portföljen, inklusive konvertering av lån till aktier.

Katalysen Ventures genomförde i juli en riktad nyemission på 3,7 miljoner kronor.

Styrelsen kommer att fortsätta utvärdera finansieringsbehovet och lämpliga finansieringsalternativ under tredje kvartalet. Bolaget har i dagsläget inga lån.


Katalysen Ventures, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,7 0,5 40,0%
Rörelseresultat -4,8 -4,3
Nettoresultat -9,9 -6,0
Resultat per aktie, kronor -1,49 -1,07

Läs mer om Katalysen Ventures AB