Publicerat: 2023-08-15 15:50:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media beviljas företagsrekonstruktion

Filmproduktionsbolaget Shortcut Medias ansökan om företagsrekonstruktion har beviljats av Stockholms tingsrätt. Rekonstruktör är advokat Karl Björlin på Cirio Advokatbyrå. Det framgår av ett pressmeddelande.

Driften av Shortcut Media fortsätter som vanligt under företagsrekonstruktionen och bolagets leverantörer kommer att erhålla full betalning för alla leveranser av varor och tjänster som sker under rekonstruktionen. Tingsrättens beslut om rekonstruktion innebär dock att Shortcut Media tills vidare är förhindrade enligt lag att betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion, i avvaktan på kommande ackordsuppgörelse med bolagets borgenärer.

Styrelsen har tagit fram en likviditetsprognos och bedömer att bolaget kan bära sina kostnader under företagsrekonstruktionen.

Läs mer om Shortcut Media AB