Publicerat: 2023-08-16 08:07:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory ökar omsättning och minskar förlusten

Nanoteknikbolaget Polymer Factory redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 0,4 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultat och resultatet före samt efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,22).

"Vi har sett både industriella och industriella och akademiska kunder som kommer tillbaka för uppföljningsorder, som vi arbetar för att omvandla till långsiktiga partnerskap", kommenterar vd Elin Mignérus i rapporten.


Polymer Factory, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0,4 0,2
Rörelseresultat -1,1 -1,5
Resultat före skatt -1,1 -1,5
Nettoresultat -1,1 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,22
Likvida medel 7,0 4,0

Läs mer om Polymer Factory Sweden AB