Hem

Publicerat: 2023-08-16 08:52:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience rapporterar som planerat ingen omsättning

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten minskade något.

Rörelseresultatet och nettoresultatet blev -5,7 miljoner kronor (-6,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,44 kronor (-0,58).

Likvida medel uppgick till 5,2 miljoner kronor (18,2).

"Det första och andra kvartalet har haft stort fokus på att driva våra huvudprojekt framåt vilket går fortsatt enligt plan", säger vd Maria Alriksson i en kommentar.

Under juni presenterade bolaget en omorganisation som bland annat resulterar i bildandet av två separata dotterbolag för pneumokockvaccinet och cancervaccinutvecklingen.

"Pneubera är nu bildat och styrelsen har gett bolagets ledning i uppdrag att söka finansiering utanför börsen. Att kunna erbjuda en icke noterad tillgång har öppnat upp nya vägar för
finansiering och Abera har återupptagit kontakten med ett antal intressenter som kommer att träffas under augusti", säger vd:n.

Hon berättar vidare att styrelsen anser inte att det under rådande förhållanden och värdering gynnar aktieägarna att söka finansiering för den kliniska studien via en företrädesemission men räknar med att kunna presentera ett alternativ under hösten.


Abera Bioscience, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -5,7 -6,7
Nettoresultat -5,7 -6,7
Resultat per aktie, kronor -0,44 -0,58
Likvida medel 5,2 18,2

Läs mer om Abera Bioscience AB