Publicerat: 2023-08-16 14:42:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: RMD ökar intäkterna och vänder till positivt resultat

Teknikbolaget RMD, Railway Metrics and Dynamics, redovisar ökade intäkter och vänder till vinst i andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till till 2,9 miljoner kronor (0,0). Aktiverat arbete för egen räkning var 2,5 miljoner kronor (1,6) och totala rörelseintäkter 5,4 miljoner kronor (1,7).

Ebitda-resultatet blev 0,4 miljoner kronor (-0,5), med en ebitda-marginal på 13,8 procent.

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (-0,5), med en rörelsemarginal på 13,8 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner kronor (-0,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (-0,04).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,7 miljoner kronor (-0,3) i andra kvartalet.

- Vår produktportfölj expanderar starkt just nu och utvecklingen av produkterna tar stora resurser i anspråk. Långa leveranstider för komponenter och olika typer av certifieringar gör att faktureringen kommer att fluktuera kommande kvartal, kommenterar vd Jan Lundqvist i delårsrapporten.

RMD har nyligen presenterar två nya produkter. Järnvägskameran streamar bilder i realtid och lastlåssensorn verifierar att alla trailervagnar är korrekt låsta i ett godståg.

- Det enda molnet på himlen för oss just nu är att vi, liksom alla andra teknikföretag, har svårt att få tag i komponenter, avslutar Jan Lindqvist.


RMD, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 2,9 0,0
EBITDA 0,4 -0,5
EBITDA-marginal 13,8%
Rörelseresultat 0,4 -0,5
Rörelsemarginal 13,8%
Nettoresultat 0,5 -0,5
Resultat per aktie, kronor 0,02 -0,04

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB