Publicerat: 2023-08-18 15:43:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sound Dimension AB: Sound Dimension kallar till extra bolagsstämma den 19 september

Aktieägarna i ljudteknikbolaget Sound Dimension kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 19 september i Stockholm.

Stämman ska besluta om tilldelning av teckningsoptioner TO3 och TO4 till deltagarna i den nyligen genomföra företrädesemissionen.

Vidare föreslås stämman besluta om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner riktat till vd Rickard Riblom och tidigare styrelseordförande Björn Walther.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 48,93 miljoner och 195,72 miljoner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Sound Dimension AB