Publicerat: 2023-08-21 15:44:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybike beslutar att upprätta kontrollbalansräkning, planerar emission i september

Logistik- och transportbolaget Movebybikes styrelse har konstaterat att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen har därför initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning, för granskning av bolagets revisorer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Så snart kontrollbalansräkningen är granskad av bolagets revisorer, kommer utfallet att meddelas och i förekommande fall, kalla till kontrollstämma i enlighet med aktiebolagslagen.

- Detta gör att bolaget kommer att arbeta för att emittera nya aktier under september och återställa det egna kapitalet. Det finns en fortsatt stark tro på bolaget från styrelse, ägare och ledning som kommer att arbeta för att säkra finansiering av kommande perioder och fortsatt utveckling av bolaget, säger Lisette Hallström, vd i Movebybike

Läs mer om MoveByBike Europe AB