Hem

Publicerat: 2023-08-22 09:17:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybike ökade förlusten i Q2 - ska emittera nya aktier i september

Logistik- och transportbolaget Movebybike redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten och nettoförlusten ökade.

Omsättningen steg 10,4 procent till 5,3 miljoner kronor (4,8).

"Andra kvartalets försäljning har starkt påverkats av vårens och försommarens kalla och regniga väder. Väderleken har bidragit negativt till befolkningens nyttjande av mikromobilitet vilket syns i vårt resultat", skriver vd Lisette Hallström.

Dock uppges den ökade andelen av mikromobilitet ha dämpat den negativa påverkan.

Ebitda-resultatet blev -1,5 miljoner kronor (-0,7).

Rörelseresultatet blev -2,7 miljoner kronor (-2,0). Resultatet före skatt var -2,9 miljoner kronor (-2,1). Resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,45 kronor (-0,68). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,5 miljoner kronor (-2,2).

Likvida medel uppgick till 2,8 miljoner kronor (2,0).

"Den gångna periodens negativa resultat har lett till att moderbolaget har upprättat en kontrollbalansräkning då eget kapital i moderbolaget understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Detta gör att bolaget kommer att emittera nya aktier under september för att återställa det egna kapitalet", skriver vd:n ytterligare i rapporten.


Movebybike, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 5,3 4,8 10,4%
EBITDA -1,5 -0,7
Rörelseresultat -2,7 -2,0
Resultat före skatt -2,9 -2,1
Nettoresultat -2,9 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,45 -0,68
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,5 -2,2
Likvida medel 2,8 2,0 40,0%

Läs mer om MoveByBike Europe AB