Hem

Publicerat: 2023-08-22 10:23:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures föreslår riktad nyemission av teckningsoptioner

Aktieägarna i investeringsbolaget Katalysen Ventures kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 september i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 1,2 miljoner teckningsoptioner.

Syftet med en riktad nyemission av teckningsoptioner ses av styrelsen som en förlängning av den nyemission av aktier som genomfördes den 10 juli.

Styrelsen bedömer att det på grund av det rådande marknadsklimatet att det inte föreligger förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Styrelsen föreslår därför denna riktade nyemission av teckningsoptioner för att säkra ytterligare kapital.

Läs mer om Katalysen Ventures AB