Publicerat: 2023-08-23 09:02:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs minskar förlusten - kommer behöva ännu mer kapital framöver säger vd

Bioteknikbolaget Nattaro Labs redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 1,1 miljoner kronor (0,9). Den ökade försäljningen hänvisas framförallt till internationella marknader.

"Även om vår hemmamarknad fortsätter att vara viktig, är internationalisering nödvändig för större tillväxt. Fokus i säljarbetet ligger på länder där vi, precis som i Sverige, har marknadsgodkännande att sälja hela vårt sortiment, främst inom Europa", säger Carl-Johan Gustafson i vd-ordet.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-2,7), och per aktie -0,13 kronor (-0,60).

Likvida medel uppgick till 1,2 miljoner kronor (10,5). Bolaget har under maj genomfört en riktad nyemission på 1,6 miljoner kronor kombinerat med ett upptaget lån på 1,2 miljoner kronor från Almi Företagspartner. Lånet kommer dock att synas i balansräkningen först under tredje kvartalet.

"Trots de positiva effekter vi nu ser kommer vi att behöva ytterligare kapital framöver", säger Gustafson.


Nattaro Labs, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,1 0,9 22,2%
Rörelseresultat -1,1 -2,6
Nettoresultat -1,1 -2,7
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,60
Likvida medel 1,2 10,5 -88,6%

Läs mer om Nattaro Labs AB