Hem

Publicerat: 2023-08-23 11:54:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo kommer behöva mer finansiering i närtid - Kalqyl

Kalqyl bedömer att medicinteknikbolaget Tendo kommer att behöva fylla på kassan i närtid. Det framgår av en rapportkommentar.

Bolaget uppvisade en både ökad försäljning och rörelseförlust under andra kvartalet, jämfört med året innan. Samtidigt sinade kassan till cirka 4,2 miljoner kronor (12,9).

I samband med att Tendo befinner sig i en tidig kommersiell fas bedömer Kalqyl att det kan krävas 6-12 månader innan man uppnår ett högre upptag av patienter.

“Med en snart förbrukad kassa blir det därför alltmer oundvikligt med ytterligare en finansieringslösning i närtid. Baserat på våra nya försäljningsprognoser efter rapporten och bolagets burn rate finns ett finansieringsbehov som kommer behöva lösas innan ingången av 2024, vilket vi tagit hänsyn till i vår värdering”, skriver Kalqyl.

Läs mer om Tendo AB