Publicerat: 2023-08-24 07:00:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics tillförs 18,6 miljoner genom företrädesemission av units

Strokespecialisten Medfield Diagnostics företrädesemission av units blev tecknad till cirka 32,1 procent med stöd av och utan uniträtter, enligt ett pressmeddelande.

Därutöver har 25 procent tecknats av emissionsgaranter, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 18,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 5 miljoner kronor. Om nyemissionen blivit fulltecknad hade bolaget fått in 32,5 miljoner kronor före kostnader.

Bolaget har också gett ut teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för emitterade units. Om dessa tecknas fullt ut kan bolaget tillföras ytterligare cirka 19,9 miljoner kronor.

"Bolaget har under den senaste tiden lagt en grund för tillväxt och lönsamhet samt tagit viktiga steg i vår strategiska riktning både tekniskt och kommersiellt. Vi har en spännande tid framför oss och jag vill tacka våra aktieägare, både nya och de som stöttat och trott på oss genom åren, för ert förnyade förtroende", kommenterar vd Stefan Blomsterberg.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB