Publicerat: 2023-08-24 08:28:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Ectin Research rapporterar minskad rörelseförlust

Läkemedelsbolaget Ectin Research redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,27).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-6,2).

Likvida medel uppgick till 9,9 miljoner kronor (18,8).

"Under första halvåret av 2023 har vi fortsatt att fokusera bolagets verksamhet på prekliniska
studier och affärsutvecklingsaktiviteter. ... Vi kommer att fortsätta dialogen med etablerade kontakter samt fortlöpande komplettera vårt nätverket av potentiella investerare och samarbetspartner för att säkra utvecklingen av Ectins projekt MFA-370 mot metastaserad urotelial blåscancer", kommenterar vd Anna Sjöblom-Hallén.

Pågående prekliniska studier uppges ha visat lovande resultat.


Ectin Research, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,3 -3,5
Nettoresultat -1,3 -3,5
Resultat per aktie, kronor -0,11 -0,27
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,9 -6,2
Likvida medel 9,9 18,8 -47,3%

Läs mer om Ectin Research AB