Hem

Publicerat: 2023-08-24 09:00:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sound Dimension AB: Sound Dimension rapporterar oförändrat rörelseresultat - fokus på ny strategi

Ljudteknikbolaget Sound Dimension redovisar modest omsättning och ett oförändrat resultat. Företaget har bytt vd, styrelse och tagit in pengar. Fokus är nu på att sjösätta den nya strategin.

Omsättningen var under 0,1 miljoner kronor.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-2,5). Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-0,48).

Bolaget har under året bytt styrelse, vd , strategi och genomfört en emission.

"AiFi Streaming blir Sound Dimensions nya huvudfokus – min intention är nu att bevisa att "affärscaset" håller", uppger vd Rickard Blom i rapporten.

Han fortsätter.

"Nu har vi en tydlig och säljfokuserad strategi och en ny affärsmodell som gör det lättare för kunder att tacka ja till vårt erbjudande. Vi har skurit i onödiga kostnader och, för att vara tydlig, alla kostnader som inte är direkt relaterade till kunder aktiva inom strömningstjänster betraktar vi som onödiga. Efter förändringen blir kostnadskostymen klart mindre jämfört med tidigare, vilket i klartext betyder att vi får en större uthållighet."

Han tar även upp att den nya styrelsen har bra nivåer hos leverantörer av strömningstjänster.

"Vårt fokus ligger nu på att sälja vår teknik till leverantörer av strömningstjänster. Vårt utvecklingsarbete fokuserar helt och hållet på sådana tjänster, vilket gör att vi kan leverera våra lösningar snabbare och till en lägre kostnad. Vi är tydligt inställda på att vi ska bevisa vårt "case"", fortsätter Blom.


Sound Dimension, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,5 -2,5
Resultat före skatt -2,5 -2,5
Nettoresultat -2,5 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,18 -0,48

Läs mer om Sound Dimension AB