Publicerat: 2023-08-24 09:06:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion minskar omsättning - lägre intäkter inom Elpro

Industribolaget Sustainion redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen sjönk 4,8 procent till 35,5 miljoner kronor (37,2).

"Från en stark organisk tillväxt om hela 28,1 procent under första kvartalet så har vi negativ tillväxt i andra kvartalet med -4,8 procent. Det beror främst på att Elpro under det andra kvartalet hade en lägre omsättning än i fjol. Anledningen är att en av Elpros kunder nu märker av ett mer avvaktande marknadsläge", kommenterar vd Brodde Wetter.

"Med flera nya kundprojekt i pipeline och ökningar inom andra befintliga kundsegment ser vi att vi har goda chanser att kompensera bortfallet under andra halvåret. Elpro befinner sig fortfarande i en positiv marknadstrend", tillägger Wetter.

Ebitda-resultatet blev 4,3 miljoner kronor (3,8), med en ebitda-marginal på 12,1 procent (10,2).

Rörelseresultatet blev 1,0 miljoner kronor (0,7), med en rörelsemarginal på 2,8 procent (1,9).

Resultatet före skatt var -0,2 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (0,3).

Resultat per aktie hamnade på 0 kronor (0).

Likvida medel uppgick till 12,4 miljoner kronor (13,0).


Sustainion, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 35,5 37,2 -4,8%
EBITDA 4,3 3,8 13,2%
EBITDA-marginal 12,1% 10,2%
Rörelseresultat 1,0 0,7 42,9%
Rörelsemarginal 2,8% 1,9%
Resultat före skatt -0,2 -0,1
Nettoresultat -0,4 0,3
Resultat per aktie, kronor 0 0
Likvida medel 12,4 13,0 -4,6%

Läs mer om Sustainion Group AB