Hem

Publicerat: 2023-08-24 09:11:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Security rapporterar minskad förlust

Cybersäkerhetsbolaget JS Security redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 1,7 miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före och efter skatt var -1,6 miljoner kronor (-3,2), och per aktie -0,13 kronor (-0,46).

Likvida medel uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,3).

Bolaget har under perioden genomfört en företrädesemission som blev tecknad till nära 39 procent, vilket innebär ett kapitaltillskott på cirka 4,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Pengarna ska användas till att driva flera initiativ i syfte att främja tillväxten.

"Huvudfokus ligger på att rekrytera nya konsulter till StoneBeach samt intensifiera våra sälj- och marknadsaktiviteter. Vi strävar även efter att optimera verksamheten hos våra dotterbolag och
utforska ytterligare tillväxtmöjligheter", säger vd Mårten Bergsten.


JS Security, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,7 1,1 54,5%
Rörelseresultat -1,6 -3,0
Resultat före skatt -1,6 -3,2
Nettoresultat -1,6 -3,2
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,46
Likvida medel 0,1 0,3 -66,7%

Läs mer om JS Security Technologies Group AB