Publicerat: 2023-08-24 11:41:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Audientes A/S: Audientes minskar förlusten

Danska hörapparattillverkaren Audientes minskar förlusten i andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Omsättningen var oförändrad.

Nettoomsättningen uppgick till 1,0 miljoner danska kronor (1,0).

Ebitda-resultatet blev -1,8 miljoner danska kronor (-3,3).

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-4,5).

Resultatet före skatt var -3,7 miljoner kronor (-5,1).

Resultatet efter skatt blev -3,6 miljoner danska kronor (-4,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 danska kronor (-0,49).

Kassa och bank uppgick till 1,7 miljoner danska kronor (3,7) per den 30 juni.

Bolaget har genomfört kostnadsbesparingar för att förbättra kassaflödet.

Audientes lämnar ingen guidning för intäkter och ebitda-resultat för helåret 2023.


Audientes, Mdkk Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,0 1,0 0,0%
Rörelseresultat -3,0 -4,5
EBITDA -1,8 -3,3
Resultat före skatt -3,7 -5,1
Nettoresultat -3,6 -4,6
Resultat per aktie, dkk -0,11 -0,49

Läs mer om Audientes A/S