Publicerat: 2023-08-24 17:34:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech rapporterar som förväntat inga intäkter

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som förväntat ingen omsättning i andra kvartalet 2023. Rörelseförlusten ökade.

Nettoomsättningen uppgick till noll miljoner danska kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -6,2 miljoner danska kronor (-3,9).

Resultatet före skatt var -6,3 miljoner danska kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt blev -5,3 miljoner danska kronor (-3,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,38 danska kronor (-0,54).

Likvida medel uppgick till 12,4 miljoner danska kronor per den 30 juni.

- Under det andra kvartalet 2023 var vi oerhört glada över att ingå ett amerikanskt partnerskap med Ventis Pharma för att säkra den framtida utvecklingen och kommersialiseringen av CT001 på den viktiga och stora amerikanska marknaden. Denna transformationsaffär är en del av vår kommersiella strategi för att dra nytta av värdet på våra produkter i olika geografiska områden och säkerställer att vår välbehövliga lösning för smärtbehandling hos barn som upplever akut smärta, kan nå de patienter som behöver det. Samtidigt fortsatte vi att bygga momentum i våra kliniska utvecklingsaktiviteter och skickade in en klinisk prövning ansökan om vår 0202-studie. Vi ser också fram emot att slutföra patientrekryteringen under de kommande månaderna i vår centrala studie med 0205, kommenterar vd Jes Trygved i delårsrapporten.


Cessatech, Mdkk Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -6,2 -3,9
Resultat före skatt -6,3 -4,0
Nettoresultat -5,3 -3,3
Resultat per aktie, dkk -0,38 -0,54

Läs mer om Cessatech A/S