Publicerat: 2023-08-25 07:07:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 minskar nettoresultatet

Fastighetsbolaget Amhult 2 ökade hyresintäkterna men minskade driftnettot och nettovinsten under det andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 19,4 miljoner kronor (18,2), en ökning med 6,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 14,8 miljoner kronor (15,0).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 5,7 miljoner kronor (8,7).

Höjdpunkten under perioden var byggnationen av den första etappen av kv. Hercules vilket inleddes i juni.

"Första etappen beräknas vara klar med inflyttning av 40 lägenheter om 1-5 ROK under år 2025. Under en kortare period har vi nu två byggnationer i gång samtidigt, kv. Hercules som nyss nämnts samt kv. Spitfire som går mot sin slutfas med första inflyttning i oktober 2023", skriver bolaget.


Amhult 2, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Hyresintäkter 19,4 18,2 6,6%
Driftnetto 14,8 15,0 -1,3%
Värdeförändringar fastigheter, totalt 0 0
Nettoresultat 5,7 8,7 -34,5%

Läs mer om Amhult 2 AB