Publicerat: 2023-08-25 08:25:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invoicery Group AB: Invoicery Group minskar omsättning och resulatet tyngs av engångsposter

Invoicery Group minskade omsättningen och resultatet tyngs av engångskostnader.

Omsättningen sjönk 3,6 procent till 423 miljoner kronor (439).

"I ett fortsatt osäkert marknads- och konjunkturläge växte Invoicery Groups internationella verksamhet under det andra kvartalet 2023 medan omsättningen i Sverige minskade något jämfört med motsvarande kvartal i fjol", uppger vd Stephen Schad i rapporten.

Ebitda-resultatet blev -5,6 miljoner kronor (3,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 3,2 miljoner kronor (3,9), med en justerad ebitda-marginal på 0,8 procent (0,9).

Rörelseresultatet blev -6,7 miljoner kronor (2,8).

Resultatet före skatt var -6,2 miljoner kronor (3,4). Justerat för jämförelsestörande poster relaterat till notering på Spotlight Stock Market så visar koncernen positivt rörelseresultat 2,1 miljoner kronor. Aktien började handlas i april.

Resultatet efter skatt blev -6,4 miljoner kronor (2,8).

"Marknadsläget för både företag och arbetstagare är fortsatt svårbedömt och båda parter är något mer avvaktande vilket under kvartalet blev synligt inom vår verksamhet för egenanställning i Sverige. Samtidigt är jag övertygad om att efterfrågan på mer flexibla arbetsformer för arbetstagare med schyssta villkor kommer öka stadigt i ett lite längre tidsperspektiv", uppger Schad.

Invoicery Group, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 423 439 -3,6%
EBITDA -5,6 3,9
EBITDA-marginal 0,9%
EBITDA, justerat 3,2 3,9 -17,9%
EBITDA-marginal, justerad 0,8% 0,9%
Rörelseresultat -6,7 2,8
Rörelsemarginal 0,6%
Resultat före skatt -6,2 3,4
Nettoresultat -6,4 2,8

Läs mer om Invoicery Group AB