Publicerat: 2023-08-25 09:17:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ABAS Protect AB: ABAS Protect ökar omsättning men minskar rörelseresultat - orderstocken upp 16 procent

Industribolaget ABAS Protect redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Orderstocken är upp 16 procent mot föregående år.

Omsättningen steg 11,5 procent till 31,1 miljoner kronor (27,9).

Bruttomarginalen var 42,9 procent (45,6).

Rörelseresultatet blev 2,8 miljoner kronor (4,5), med en rörelsemarginal på 9,0 procent (16,1).

Resultatet efter skatt blev 1,9 miljoner kronor (3,7). Resultat per aktie hamnade på 0,30 kronor.

Utvecklingen av den nya produktionsanläggningen för motoriserade grindar fortgår enligt plan.

"Vi har vuxit snabbt de senaste åren och har nu verksamhet på två ställen i Sverige vilket har sina utmaningar. På både kort och lång sikt är arbetet med ständiga förbättringar centralt för att nå våra lönsamhetsmål genom att höja vår effektivitet och stabilisera våra processer. Resultatförbättringen i kvartal två jämfört med kvartal ett är kopplat till att det är säsong för våra varor och tjänster men också att vi börjat trimma in vår nya anläggning", uppger vd Tomas Karlsson.

Han tar även likt många andra vd:ar upp det makroekonomiska läget.

"Makroekonomiskt ser vi en fortsatt hög inflation med höjda styrräntor som följd. Detta har ju påverkat många sektorer negativt medans andra sektorer går fortsatt starkt. ABAS har förmånen att vara i en bransch där det finns starka marknadsdrivkrafter kring att investera i ökat skydd och trygghet."


ABAS Protect, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 31,1 27,9 11,5%
Rörelseresultat 2,8 4,5 -37,8%
Rörelsemarginal 9,0% 16,1%
Nettoresultat 1,9 3,7 -48,6%
Resultat per aktie, kronor 0,30

Läs mer om ABAS Protect AB