Publicerat: 2023-08-28 08:17:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Mindark PE Aktiebolag: Mindark rapporterar rörelseförlust i Q2 efter omstruktureringskostnader

Gamingbolaget Mindark redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst. Omstruktureringskostnader tynger resultatet.

Omsättningen steg 28,3 procent till 26,3 miljoner kronor (20,5).

Ebitda för andra kvartalet, justerat för kostnader av engångskaraktär, är 6,1 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -11,5 miljoner kronor (2,8). Resultateffekt från omstruktureringskostnader uppgår till -14 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev -15,6 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel uppgick till 24 miljoner kronor (32,8).

Kassaflödet under under januari-juni låg på -7,9 miljoner kronor (-7,9).

Under kvartalet har bolaget som tidigare kommunicerats genomfört en omorganisation där personalstyrkan har minskat 40 procent.

"...omstruktureringen som sådan är nu genomförd och kommer ha en positiv påverkan på resultatet för Q3 och Q4", säger vd Henrik Nel Jerkrot.

Han säger också.

"Efter ett händelserikt andra kvartal är organisationen nu redo för att vidare ta oss till nya höjder och fortsätta leverera värde åt både aktieägare och användare."


Mindark, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 26,3 20,5 28,3%
Rörelseresultat -11,5 2,8
Rörelsemarginal 13,7%
Nettoresultat -15,6 -1,9
Likvida medel 24 32,8 -26,8%

Läs mer om Mindark PE Aktiebolag