Publicerat: 2023-08-28 08:46:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Scandinavian Astor Group AB: Astor sätter nya finansiella mål - siktar på minst 400 miljoner kronor i omsättning 2026

Försvarsbolaget Astors styrelse har fastställt nya finansiella mål till 2026, enligt ett pressmeddelande.

De nya målen är att koncernen ska omsätta minst 400 miljoner kronor år 2026 med en ebitda-marginal på minst 15 procent.

Enligt Astor har de nya målen antagits mot bakgrund av att styrelsen se en omfattande tillväxtpotential i koncernen, vilket framgår av den starka orderingång och orderbok som nyligen delgivits i halvårsrapporten.

"Våra senaste framgångar och den solida orderboken i koncernen ger oss tillförsikt inför framtiden", säger Lars Granbom, styrelseordförande i Scandinavian Astor Group.

De nya målen ersätter Astors gamla som kommunicerades i samband med noteringen på Spotlight. De gamla långsiktiga målen var att ha en årlig tillväxt på 10-15 procent organiskt och via förvärv med en positiv ebitda.

Läs mer om Scandinavian Astor Group AB