Hem

Publicerat: 2023-08-29 07:08:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tura Group AB: Tura Group ökar omsättning men minskar rörelseresultat

E-handelsbolaget Tura Group redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

"Vår försäljning under andra kvartalet ökade med 7 procent, vilket är en tydlig indikation på att vår produktportfölj fortsätter att efterfrågas på marknaden. Trots förbättrad bruttomarginal, tappar vi något vad gäller rörelsemarginal. Det kan i huvudsak kopplas till ökade investeringar i lager och logistik samt marknadsföring. Utöver det har kostnader för lokaler och frakter ökat jämfört med föregående år", uppger vd Stefan Eriksson.

Omsättningen steg 7,0 procent till 205,5 miljoner kronor (192,0). Den organiska försäljningstillväxten var 7,2 procent.

Ebitda-resultatet blev 9,8 miljoner kronor (11,9), med en ebitda-marginal på 4,8 procent (6,2).

Rörelseresultatet blev 6,8 miljoner kronor (10,9), med en rörelsemarginal på 3,3 procent (5,7).

Resultatet före skatt var 5,5 miljoner kronor (10,2).

Resultatet efter skatt blev 3,7 miljoner kronor (8,0), en minskning med 53,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (0,19), vilket innebär en minskning med 57,9 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 43,5 miljoner kronor (25,9).

"De ekonomiska och marknadsmässiga utmaningarna som påverkar världen i stort, kommer även fortsatt att ha verkan på de branscher där vi befinner oss. Trots detta är vi försiktigt optimistiska inför kommande kvartal. Vi förväntar oss inte ökningstal i linje med våra övergripande och långsiktiga mål men vi tror inte heller på några större tapp omsättningsmässigt", kommenterar vd Stefan Eriksson.

Han uppger vidare att bolaget fortsatt ser att den svaga svenska kronan och även den norska kronan sannolikt kommer att påverka bruttomarginalen negativt. Anledningen är att det finns en eftersläpning i prisökningarna till kunder.


Tura Group, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 205,5 192,0 7,0%
Organisk försäljningstillväxt, procent 7,2
EBITDA 9,8 11,9 -17,6%
EBITDA-marginal 4,8% 6,2%
Rörelseresultat 6,8 10,9 -37,6%
Rörelsemarginal 3,3% 5,7%
Resultat före skatt 5,5 10,2 -46,1%
Nettoresultat 3,7 8,0 -53,8%
Resultat per aktie, kronor 0,08 0,19 -57,9%
Likvida medel 43,5 25,9 68,0%

Läs mer om Tura Group AB